Electric Machines and Control
Pre-publication
Forthcoming
 XU Guo-rui 1 , LI Jin-xiang 2 , FU Yong-qi 1 , HU Jia 3 , SUN Yu-tian 2 , LIU Xiao-fang 1
2017 08: 9-17 (16) [Abstract] [PDF: 0KB]
 DENG Jun 1,2 , XIAO Yao 2 , HAO Yan-peng 1 , LI Li-cheng 1 ,ZHAO Yu-ming 3 , ZHANG Jian-gong 4
2017 08: 18-24 (14) [Abstract] [PDF: 0KB]
QU Ke-qing, FENG Miao-miao, ZHAO Jin-bin
2017 08: 25-32 (16) [Abstract] [PDF: 0KB]
 AN Yue-jun 1 , ZHANG Zhen-hou 2 , ZHANG Qiang 1,3 , WANG Guang-yu 2 , LIU Zai-hang 2
2017 08: 48-52 (16) [Abstract] [PDF: 0KB]
 WANG Yi 1 , XU Kai 2 , CHEN Ji-qun 2
2017 08: 53-61 (17) [Abstract] [PDF: 0KB]
 SI Meng 1,2 , YANG Xiang-yu 1 , ZHAO Shi-wei 1 , SI Ji-kai 3
2017 08: 62-71 (17) [Abstract] [PDF: 0KB]
 WANG Qiang, TANG Chao-yin, WANG Tian-shi, LIU Xiao-qin
2017 08: 78-87 (16) [Abstract] [PDF: 0KB]
 ZHAO Xi-mei, WANG Chen-guang, CHENG Hao
2017 08: 95-100 (16) [Abstract] [PDF: 0KB]
 HE Zhen, PANG Ai-ping
2017 08: 101-108 (16) [Abstract] [PDF: 0KB]
 CHEN Jun-qi 1 , ZHAO Hong 1 , ZHENG Hai-feng 2 , CHEN Chun-ming 2 , LI Ying 1,2 , SUN Kun 3
2017 08: 109-113 (18) [Abstract] [PDF: 0KB]
Electric Machines and Control
(Founded in 1997 Bimonthly)
Competent
Heilongjiang Provincial Department of Education
Host
Harbin University of Science and Technology
Editor
Ge Bao-Jun
Address
Nangang District, Harbin, Xuefu 52
Zip code
150080
Phone
0451-86396392
Standard Serial Number
ISSN 1007-449X
CN 23-1408/TM
Youfadaihao
14-46
Price
180.00